Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2013 - Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej

Nazwa zadania:
"Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej"

Miejsce realizacji:
OSP Racibórz Markowice, kopalnia "GUIDO" w Zabrzu

Okres realizacji:
28.09.2013 r. - 24.11.2013 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
17 000,00 zł

Główny cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poznanie tradycji górniczych regionu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców dzielnicy Markowice w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną, w dniach 28.09.2013 r. - 24.11.2013 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej".

W ramach realizacji zadania, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Markowicach, odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. W zajęciach udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Markowice, którzy spędzili łącznie 16 godzin szkoląc umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy użyciu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1, manekinów, czy zestawu imitacji ran, oraz 20 godzin ucząc się podstawowych zasad zachowania w przypadku wybuchu pożaru i w sytuacji zagrożenia życia.  Strażacy przygotowali dla uczestników ciepłe i zimne napoje, oraz mały poczęstunek, dostępny przez wszystkie 9 dni trwania szkoleń. Uczestnicy otrzymali w formie nagród łącznie 100 koszulek oraz 20 kompletów dresów sportowych.

6 października 2013 r. miały miejsce zajęcia teoretyczne dotyczące pracy górnika i ratownika medycznego, które połączone były z wycieczką do kopalni węgla kamiennego w Zabrzu. Uczestnicy zgromadzili się w godzinach rannych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Racibórz Markowice, gdzie mgr inż. górnictwa oraz technik ratownik górniczy przeprowadzili trwającą 2 godziny pogadankę na temat pracy górnika i ratownika górniczego. Kolejne informacje dotyczące pracy górnika i ratownika górniczego, były przekazywane uczestnikom podczas przejazdu autokarem oraz przed wejściem do kopalni. Łącznie kopalnię KWK "GUIDO" w Zabrzu zwiedziło 50 osób, w tym 28 dzieci.

Ostatnim etapem prac nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej" było opracowanie informatora zawierającego informacje nt. bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Nad opracowaniem projektu informatora pracowały przez 10 godzin dwie osoby. Projekt został przekazany do wydruku przez wykonawcę wyłonionego przez Miasto Racibórz w formie kalendarza, w liczbie 500 sztuk.

 

6 zdjęć

Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej

Zdjęcia z realizacji inicjatywy lokalnej projektu pn. "Wiemy więcej - żyjemy bezpieczniej"
6 zdjęć

 

do góry